Starostlivosť o ihriská z agátového dreva

Agátové drevo je tvrdé a patrí k najodolnejším drevinám v našich končinách. Úspešne sa vyrovnáva s počasím aj drevokazmi. Drevo však neustále pracuje, keďže je to organický materiál, preto treba kontrolovať najmä guliače a pukliny, ktoré na nich môžu vzniknúť. Každú puklinu treba zabrúsiť a prípadné triesky odstrániť – a to je všetko.

 

Ak teda máte detské ihrisko priamo v záhrade, starostlivosť oň je minimálna – bežnou vizuálnou kontrolou zistíte, či je niečo poškodené, a raz za pár rokov ho kvôli ochrane materiálu pretriete.

 

Dre­vo by sa malo natierať každé 4 roky prírodnými olejovými farbami alebo nátermi na báze vody, pričom počiatočná povrchová úprava by mala mať aspoň 3 vrstvy. Časti preliezačiek, ktoré sú pod zemou, ošetrujeme prípravkami na báze asfaltov. Na správcovi ihriska tak zostáva už len zdravotný náter každých pár rokov a keď je to nutné.

 

Pokiaľ je ihrisko často kontrolované – prípadné závady hláste ihneď správcovi ihriska – a pravidelne vhodne ošetrené, malo by vydržať i niekoľko desaťročí.

 

Trvanlivosť preliezačiek teda závisí od kvality dreva a kvalitnej a pravidelnej starostlivosti.

 

Ďalším dôležitým prvkom detského ihriska je piesok, ktorý sa často stáva terčom domácich miláčikov. Z hygienických dôvodov je teda nutné piesok v pieskovisku pravidelne kontrolovať a vymieňať.

 

Kontroly verejného detského ihriska na základe nariadení technickej inšpekcie sú

  • bežná – vykonať ju môže správca ihriska, vy sami – pokiaľ ste správcovia, odporúča sa robiť čo najčastejšie, ide totiž o rozoznanie viditeľných poškodení a následných možných ohrození (ale napr. ak vidíte ako návštevník zlomenú hojdačku  alebo chýbajúcu skrutku, nahláste to správcovi čím skôr)
  • prevádzková – vykonáva ju správca ihriska, v pravidelnom intervale, aspoň 4x za rok
  • hlavná ročná – túto ročnú kontrolu vykonávajú vyškolení pracovníci, kontrolujú povrchy zariadení, kvalitu osadenia, ich celkový technický stav

 

Bezpečnosť a funkčnosť detských ihrísk v posledných rokoch prešla významnou verejnou diskusiou, preto sa veľmi dbá o to, aby boli ihriská pravidelne kontrolované a aby bola zabezpečená pravidelná starostlivosť. Ako výrobcovia zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis – pokiaľ zistíte na ihrisku nedostatky spôsobené prevádzkou, určite sa nám ozvite.

Strieška na pieskovisko Motýľ s kvetinou
Detské ihrisko v Parku Antona Bernoláka, Nové Zámky