Preliezka Orliak morský

Hrad Orliaka morského


 


Hrad, ktorý stráži obávaný orliak morský, nájdete v areáli termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi. Ako vstup slúži drevený mostík, lezecké steny a drevené a reťazové preliezky. Hrad tvorí sústava veží a rámp. Z orliaka vedie veľká šmykľavka priamo do bludiska. Na jeho konci sa nachádza zadná časť hradu so šmykľavkami a lezeckými stenami.

Súčasťou ihriska je altánok pokrytý šindľovou strechou a sústava prvkov na cvičenie – fitdráha. Vstupom je brána z agátových guliačov.

Realizácia: Veľký Meder.