Prehľad poskytovaných služieb

 

  1. Návrh nového hracieho prvku, detského ihriska a kompletnej hracej zostavy na základe požiadaviek zákazníka s prihliadnutím na pridelenú lokalitu, terén, existujúcu výsadbu, rozpočet a kultúrnohistorické súvislosti či zadanú tému.
  2. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane technických výkresov a návodov k nami navrhnutým ihriskám.
  3. Realizácia zákazky.
  4. Realizácia doplnkových služieb – vypracovanie grafického návrhu infotabule s prevádzkovým poriadkom.
  5. Vykonanie hlavnej ročnej kontroly na základe nariadení technickej inšpekcie.
  6. Záručný a pozáručný servis.
Často kladené otázky

1.Pre objednanie detské ihriska využite objednávkový formulár – jedná sa o žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku. Popíšte nám vekovú skupinu detí, predpokladaný rozpočet, vymedzený priestor, lokalitu (od nej sa odvíja cena dopravy), vašu predstavu ohľadom témy či veľkosti ihriska a zoznam základných hracích prvkov, o ktoré by ste mali záujem.

 

2. Ozveme sa vám prostredníctvom e-mailu s predbežnou cenovou ponukou a návrhom. Po konzultáciách a úpravách sa dohodneme na dobe realizácie.

 

3. Doba realizácie je individuálna – závisí nielen na termínoch zákazníka a na našich kapacitných možnostiach, ale tiež napr. na počasí. Urobíme však všetko preto, aby bolo ihrisko realizované k spokojnosti zákazníka.

4. Potreba dopadovej plochy je daná normami. Za ideálnu dopadovú plochu považujeme vymývaný riečny štrk, ktorý je prírodného pôvodu a teda ekologický. Navyše sa jedná o finančne nenáročné riešenie. Je možné ho v prípade potreby kedykoľvek doplniť, pokiaľ sa z priestoru ihriska vynesie. Ďalšie alternatívy sú umelý trávnik, drevená štiepka či EPDM – liata recyklovaná guma.

 

5. Platba prebieha na základe faktúry zadanej po realizácii ihriska. Zálohová faktúra je vystavená pri väčších objemoch. V takomto prípade je možné dohodnúť sa tiež na splátkach.

 

6. Záručná doba je 5 rokov na nosné konštrukcie, pričom minimálna životnosť ihriska je 20 rokov. Na ostatné prvky je aplikovaná zákonom stanovená záruka.

 

7. V rámci našich služieb poskytujeme tiež vykonanie hlavnej ročnej kontroly, ktorá vyplýva zo zákona. Objednať ju môžete e-mailom na adrese info@detskeihriskaklisky.sk.