Vysoká veža so šmykľavkou

Tyče a laná na šplhanie

Tyče a laná na šplhanie vedúce na vežu – určené pre väčšie deti a dospelákov.